• rot_3
  • rot_1
  • rot_2

rothschild

מלון הבוטיק רוטשילד נפתח בדצמבר 2012, בשדרות רוטשילד באחד הבניינים ההיסטוריים המוכרים בשדרה, המוכר כ”הבניין עם זמרי המקהלה במרפסת” – הניצב באחת ממרפסותיו. המלון בן 29 החדרים הוא הומאז’ לעשייתו הציונית של הברון אדמונד דה רוטשילד, שפעל ליצירת תשתית כלכלית ותרבותית לישוב היהודי בארץ ישראל. רמזים, דקים ועבים, לעשייתו של הברון ניתן למצוא בכל רחבי המלון: ביצירות האמנות, בחפצים שעוצבו במיוחד ע”י מעצבים ישראלים מחומרים ומוטיבים הקשורים לו, ולתרבות ממנה צמח, ובסטנדרט הגבוה של כל פרט ופרט. 

hotel_vacation-icon_without-relection_02
תקשורת ותוכן לדוגמא:

הנדיב הידוע חוזר לרוטשילד@ אטמוספירה, מרץ 2013

מלונות הבוטיק כובשים את תל אביב@ הארץ, גלריה, דצמבר 2012

נירה רוסו מתארחת במלונות הבוטיק הטובים בישראל@ ידיעות אחרונות, 7 ימים, מרץ 2013

עיצוב ישראלי במלון בוטיק חדש בשדרות רוטשילד בתל אביב@ הארץ, גלריה, דצמבר 2012

העיצוב המיוחד של מלון רוטשילד בתל אביב @ Xnet, עיצוב,  דצמבר 2012