כנס סביבה 2050 – הגדול בישראל בתחומו – מפגיש בכירים ממשרדי ממשלה, יחד עם בכירי ארגוני סביבה ובכירי התעשייה לדיון משותף על כלכלה, סביבה ופיתוח בר קיימא.
לאורך השנים שעברו התקיים הכנס תחת הכותרת “סביבה 2020”. השנה זימן הכנס דיון מעמיק באתגרים הסביבתיים, התכנוניים והאסטרטגיים העומדים בפני מדינת ישראל ב-30 השנים הקרובות.

hotel_vacation-icon_without-relection_02

תקשורת ותוכן לדוגמא:

מאשפה לחשמל: “לראות את הבעיה כהזדמנות” @ ynet, ינואר 2020

איך הופכים לאומה נטולת פחמן @ הארץ, ינואר 2020

www.bmp.co.il/sviva2050