hotel_vacation-icon_without-relection_02

איגוד הפרסום פועל למען העלאת הרמה המקצועית וחיזוק מעמדם של משרדי הפרסום בישראל. באיגוד הפרסום חברים כיום כ- 40 משרדי פרסום מובילים, המרכזים כ- 80% מהיקף פעילות הפרסום בישראל

אגוד חברות הפרסום מקיים קשר עם איגוד הפרסום האמריקאי והאירופאי לצורך עדכונים, החלפת מידע מקצועי וסיוע לחברים בשווקים הבינ”ל, חברי האגוד זוכים באופן אוטומטי להטבות בלעדיות.

בראשית שנת 2002, כיוזמה של אגוד חברות הפרסום, הוקם “הבצפר”, בית הספר למקצועות הפרסום, כחלק מטיפוח היכולות המקצועיות של העוסקים בתחום. “הבצפר” פועל למען שתי מטרות עיקריות:

יו”ר איגוד הפרסום נבחר מבין מנהלי משרדי הפרסום לקדנציה בת שנתיים. כיום יו”ר איגוד הפרסום המכהן הוא אמיר גיא, מנכ”ל .משרד הפרסום אדלר חומסקי. מנכ”ל האיגוד, המכהן גם כמנכ”ל הבצפר וכחבר ועדת המדרוג לטלויזיה, הוא יגאל בר-און.

תקשורת ותוכן לדוגמא:

מתקפלת עד הפירור האחרון: המדינה הכניסה פרסומאים לוועדה להגבלת פרסום מזון עתיר סוכר @ כלכליסט, פברואר 2017

חברות הפרסום: פסילת הסרטון לשוויון זכויות בלתי סבירה @ גלובס, פברואר 2017

איגוד חברות הפרסום ליפעת: חדלו לפרסם את דירוג הפרסום @ גלובס, מרץ 2017

http://pirsum.org.il/