• tai_3
  • tai_1
  • tai_2


logo

“אדם הגון” – סרטה  המטלטל, בעל החשיבות ההיסטורית והבינלאומית של היוצרת ונסה לאפא יעלה לאקרנים ב-4 בספטמבר 2014  ומבוסס על מסמכים אישיים אלו, שאופסנו בדירה תל אביבית מתחת למיטה במשך ארבעה עשורים.

באמצעות פירוק קולנועי של ביוגרפיה, היסטוריה ומוסר, הסרט “אדם הגון” מאפשר חשיפה ייחודית וישירה אל מסתורי מוחו ותולדות  חייו של “אדריכל הפתרון הסופי”, מפקד האס.אס והגסטפו ויד ימינו של אדולף היטלר.

הסרט מבוסס כולו על אוסף אישי נדיר ועצום זה של מכתבים, יומנים ותצלומים פרטיים שנכתבו ע”י הימלר, הוריו, אשתו מרגה, בתו גודרון והמאהבת שלו הדוויג, תוך תפעול מנגנון ההשמדה הרצחני. הסרט מתחיל ביום הולדתו של הימלר ב-8 באוקטובר 1900 ומסתיים ביום בו התאבד, ה 21 במאי 1945.

“אדם הגון”, זוכה פסטיבל ירושלים 2014 בתחרות הסרט התיעודי הטוב ביותר,  הוא דיוקן ייחודי של אחת הדמויות האכזריות ביותר ברייך השלישי.  חומרי הארכיון הנדירים שבו מרכיבים סרט העוסק במגלומניה של רוצח המונים ובהדחקה גורפת של חרטה ואשם.

הסרט מעלה את השאלות כיצד הפך הנער הקתולי ממעמד הביניים ליד ימינו של היטלר ולאחראי על פיתוח ויישום האסטרטגיות שהביאו לרציחתם של מיליוני בני אדם. מנין נבעה האידאולוגיה שלו? כיצד השתקפה אישיותו בעיני עצמו? מה ראו בו אשתו מרגה, בתו גודרון והפילגש שלו הדוויג?  כיצד הופך אדם לגיבור הגון בעיני עצמו ומשפחתו אך לפושע נתעב בעיני העולם?

 

hotel_vacation-icon_without-relection_02
תקשורת ותוכן לדוגמא:

 טריילר הסרט אדם הגון @ ynet, אוגוסט 2014

אורי קליין על הסרט אדם הגון @ הארץ, גלריה, ספטמבר 2014

ונסה לאפא בריאיון על הינריך הימלר @ ידיעות אחרונות, 7 ימים, אוגוסט 2014